Free Web Space | BlueHost Review  

TAPMACALAR

6-Altı bulaq içərlər,
Üstü zəmi biçərlər.

5-Yazda yığır yeməyini,
Çox sevir öz əməyini.
Yeyib yatar baharadək,
Adı nədir, tapın görək?

4-Baxsan onun üzünə,
Görünərsən özünə

3-Bir ağacım var, 12 budağı,
Hər budağın otuz yarpağı,
Hər yarpağ
ın bir üzü qara, bir üzü  ağ.

2-Şəkərə bənzər, dadı yox.
Quşa bənzər qanad
ı yox.

1-Baldan dadlı, zəhərdən acı.
Bir hovuzum var dəmirdən,
Suyu gəlir yeddi dəlikden